[Woo] Cách xếp các sản phẩm hết hàng xuống dưới trong WooCommerce

Làm thế nào để xếp các sản phẩm hết hàng xuống dưới cùng? Khi cửa hàng Online của bạn có rất nhiều sản phẩm. Nhưng các sản phẩm còn hàng và hết hàng sắp xếp với nhau lộn xộn. ảnh hưởng đến thẩm mỹ của Website cũng như gây khó chịu cho khách hàng.

Chèn đoạn code sau vào file function.php. Thật bất ngờ, tất cả các sản phẩm hết hàng đã bị đẩy xuống dưới cùng.

add_filter('posts_clauses', 'order_by_stock_status');
function order_by_stock_status($posts_clauses) {
global $wpdb;
// only change query on WooCommerce loops
if (is_woocommerce() && (is_shop() || is_product_category() || is_product_tag())) {
$posts_clauses['join'] .= " INNER JOIN $wpdb->postmeta istockstatus ON ($wpdb->posts.ID = istockstatus.post_id) ";
$posts_clauses['orderby'] = " istockstatus.meta_value ASC, " . $posts_clauses['orderby'];
$posts_clauses['where'] = " AND istockstatus.meta_key = '_stock_status' AND istockstatus.meta_value <> '' " . $posts_clauses['where'];
}
return $posts_clauses;
}

Kết qủa sau khi chèn:

[Woo] Cách xếp các sản phẩm hết hàng xuống dưới trong WooCommerce 1

Thật tuyệt vời phải không nào

One thought on “[Woo] Cách xếp các sản phẩm hết hàng xuống dưới trong WooCommerce

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *