[CSS 04] Các thuộc tính CSS cho text – văn bản

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thuộc tính CSS cho Text (văn bản). Text Styles trong CSS hiện tại có khoảng 13 thuộc tính được sử dụng, sau đây chúng ta sẽ phân tính các thuộc tính thông dụng nhất

text-align : Căn lề văn bản

Thuộc tính text-align giúp bạn tùy chỉnh canh lề cho các đoạn văn bản bên trong website. text-align mang các giá trị sau:

text-align: left;Căn lề văn bản từ bên trái
text-align: right;Căn lề văn bản từ bên phải
text-align: center;Căn lề văn bản từ chính giữa
text-align: justify;Căn lề văn bản đều hai bên

Hãy xem cùng một văn bản thì các thuộc tính căn lề sẽ cho hiển thị như thế nào nhé:

See the Pen CSS text-align by Nguyen The Cuong (@nguyen-the-cuong) on CodePen.

text-decoration

Thuộc tính text-decoration giúp trang trí văn bản theo một số kiểu nhất định bao gồm các giá trị sau:

text-decoration: overline;Gạch trên chữ
text-decoration: underline; Gạch dưới chữ
text-decoration: line-through; Gạch ngang chữ
text-decoration: none; Không có gạch gì cả

text-shadow

Thuộc tính text-shadow giúp đổ bóng cho văn bản

Công thức: text-shadow: [màu sắc] [tọa độ x y] [độ mờ];

Ví dụ: text-shadow: blue 2px 3px 4px; có nghĩa là vùng chọn có bóng màu xanh, tọa độ đổ bóng trục X là 2px, Trục Y là 3px và độ mờ là 4px

text-indent

Thuộc tính text-indent tạo một khoảng trắng bên trái văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *