[CSS 07]Box Model và các thuộc tính Margin, Padding, Border

Box Model trong CSS bao gồm 4 phần tử là:

  • Margin: Khoảng cách tính từ bên ngoài của phần tử
  • Border: Đường viền của phần tử
  • Padding: Khoảng cách tính từ bên trong của phần tử
  • Content: Nội dung trong phần tử.
[CSS 07]Box Model và các thuộc tính Margin, Padding, Border 1

Chúng ta hãy đi sâu vào phân tích từng thuộc tính trong Box Model nhé

padding

Padding định nghĩa khoản cách từ content trong phần tử đến phần viền của phần tử

Công thức:

padding: value;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *