Nếu bạn cần vận hành Marketing một cách chuyên nghiệp tuy nhiên chi phí tổ chức một phòng Marketing trở nên quá cao. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Phòng Marketing full stack

Phòng Marketing full stack của chúng tôi sẽ có tất cả các hoạt động marketing bạn cần bao gồm:

  • Quản trị website
  • Chạy Quảng cáo GG Ads
  • Quản trị Fanpage
  • Chạy quảng cáo FB Ads
  • Thiết kế ấn phẩm theo yêu cầu
  • Gửi Email Marketing hàng tuần
Giá chỉ từ 15 triệu VNĐ
Dịch vụ phòng Marketing thuê ngoài 1