Bumblebee Movie : Câu chuyện nhỏ hơn và thân mật hơn 1

BUMBLEBEE

IMDb6.8

Bumblebee Movie : Câu chuyện nhỏ hơn và thân mật hơn

7

Cốt truyện

5

Diễn viên

9

Kỹ xảo/Hình ảnh

1

Drama

1

Plot twist

8

Kết thúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *